Geodetické a kartografické práceGeodetické a kartografické práce  • Geometrické plány a vytyčovanie hraníc pozemkov
  • Účelové mapy v digitálnej forme
  • Práce inžinierskej geodézie
  • Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa


Kontaktný formulár:

Váš e-mail: *


Vaše telefónne číslo: *


Správa: **


* uveďte aspoň jednu možnosť
** povinné
© GEOMETER GEOTECH