Geodetické a kartografické práceTitulkaFirma Geometer vykonáva geodetické a kartografické práce v oblasti katastra nehnuteľnosti a inžinierskej geodézie. Vznikla roku 1990 ako fyzická osoba Ing. Jozef Debnár na základe živnostenského oprávnenia vydané Obvodným úradom Banská Bystrica a bola rozšírená roku 2009 ako fyzická osoba Matúš Debnár – GEOTECH

Vyhľadať výpis zo živnostenského registra

Firma pôsobí najmä v okresoch Banskobystrického kraja, ale po vzájomnej dohode s objednávateľom je možná spolupráca v rámci celej SR.
Kontaktný formulár:

Váš e-mail: *


Vaše telefónne číslo: *


Správa: **


* uveďte aspoň jednu možnosť
** povinné
© GEOMETER GEOTECH